Společnost LimitStav CZ je partnerem dotačního
programu Nová Zelená

úsporám a programu Jessica. Programy jsou cíleny na snížení energetické náročnosti budov. Zajišťujeme potřebnou projektovou dokumentaci  včetně podání samotné žádosti. S námi získáte dotaci na projekt a samonou realizaci.

Společnost LimitStav CZ je generálním dodavatelem tepelných čerpadel pro vytápění objektů. Vybereme pro Vás nejvýhodnější provedení na základě odborných výpočtů a vlastní návratnosti investice.